0567 376 03   
צור קשר        התחבר
ראשי איך זה עובד חבילות סוגי מונים טען צור קשר שאלות נפוצות
Close
AMERICAS EUROPE AFRICA ASIA PACIFIC
       
       
       
       

Don't see your Country site? Visit IdealPrepaid.com
     תתקשר אלי

 
Stop Before you click the Submit button!
If you are not a landlord or a property manager but you are looking to replace your own municipal meter Click for details...

Close      תשלח לי אימייל

 
Stop Before you click the Submit button!
If you are not a landlord or a property manager but you are looking to replace your own municipal meter Click for details...

הפתרון האידיאלי לתשלום מראש   חשמל מים  גז
הצהרת אחריות
להלן הצהרת אחריות ותנאי שימוש באתר זה. אתר זה מסופק מטעמי נוחות בלבד ולא הובאו כל אחריות, במפורש או מכללא, על ידי החברה בנוגע לשלמות, דיוק, אמינות, התאמתו או זמינותו. המידע הכלול באתר זה נתון לשינויים ותיקונים ללא הודעה מוקדמת. החברה אינה נוטלת אחריות ולא תהיה אחראית לכך שהאתר אינו זמין באופן זמני. הגישה למידע באתר זה והשימוש בו אינה מיועדת להוות בסיס להחלטת השקעה כלשהי. בשום מקרה החברה או שלוחותיה לא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק, לרבות ללא הגבלה, עקיפה או תוצאתית, או הפסד או נזק כלשהו הנובע או מהקשר של השימוש באתר זה. השירותים והמוצרים המוצעים תלויים באזורים ובמיקומים. אנא התייעץ במשרד הקרוב אליך לקבלת פרטים. כל הסמלים והסימנים המסחריים הם רכוש בעליהם בהתאמה והשימוש בהם אינו מהווה בעלות כלשהי על ידי החברה. באמצעות אתר זה אתה יכול לקשר לאתרים אחרים שאינם בשליטת החברה ולחברה אין שליטה על התוכן והזמינות של אותם אתרים. צירוף קישורים כלשהם אינו מעיד בהכרח על המלצה או על אישור לדעות המובעות בתוכם. איננו חולקים את הדואר האלקטרוני שלך או את פרטיך עם חברות אחרות לצורך שיווק. עם זאת, בכדי ליידע אתכם ביתרונות מסחריים או עסקיים מסוימים אנו עשויים לעבוד מדי פעם עם שותפים עסקיים שנבחרו בקפידה, ואנו עשויים להודיע לכם מעת לעת על מוצרים ושירותים חדשים. שיחות טלפון בין משרדינו והחוץ יכולות להיות מוקלטות לצורך איכות ודיוק.
Become Partner            
ראשי נקודת טעינה להיות קבלן מאמרים מדיניות פרטיות
צור קשר חבילות סוגי מונים אודותינו התחבר הצהרת אחריות
כל הזכויות שמורות